Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

In de stamkroeg neergezeten

In de stamkroeg neergezeten
willen we de dood vergeten
door de dobbelsteen te keren
tot we hevig transpireren.
En men komt hier en men zit hier,
heeft met spelen, wijn en witbier
spoedig heel veel geld verloren,
dus wie horen wil, die hore.

Glaasje drinken, kaartje leggen,
indiscrete dingen zeggen.
De een vergokt er al zijn kleren
om halfnaakt naar huis te keren,
de ander komt zich hier verrijken...
voor hoe lang, zal spoedig blijken.
Elk is uit op eigen voordeel,
niemand denkt aan 't Laatste Oordeel.

De eerste dronk moet op de waard zijn,
de tweede op wie slap van aard zijn.
Derde dronk op de schlemielen
die aan 't lot ten offer vielen.
Vierde op de brave Christen,
die zich evengoed laat kisten
of naar 't brede pad laat voeren.
Vijfde dronk op alle hoeren.

Zesde: wie de boel verdraaien.
Zeven: die nonnen die graag naaien.
Acht: al wie de zee bevaren.
Negen: de gescheiden paren.
Tien: de zwervers en daklozen
met hun nachtasiel van dozen.
Elf: de vrome paus van Rome,
moge het hem wel bekomen.

Drink maar, held, en drink maar, wezel,
drink maar, wijze, drink maar, ezel,
drink dan, mannen, drink dan, vrouwen,
drink dan, valsaard, drink, getrouwe,
drink maar, treuzelaar en vluggerd,
drink maar, vlotterik en stuggerd,
drink dan, dikke, drink dan, magere,
hogere, drink maar met de lagere.

Drink dan, arme, drink dan, zieke,
drink, mevrouw de excentrieke,
drink dan, puber, drink dan, v u tter,
drink dan, reus en Lilliputter.
Hier drinkt vader, hier drinkt moeder,
kloosterzuster, minderbroeder,
drinken wijzen, drinken zotten,
drinken neven, nichten, potten.

Vijftig piek is gauw verslonden
waar we allen opgewonden
drinken, drinken zonder mate,
depressief of uitgelaten.
Als ons iemand wil misprijzen
en een betere weg wil wijzen:
dat zo iemand de sigaar is
als de Dag des Oordeels daar is!


Anoniem
Vertaling uit het Latijn door Willem Wilmink
Uit: Carmina Burana: Orffs keus vertaald
De Oare útjouwerij, Enschede, 1996