Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  
IN MEMORIAM RINGELNATZ

Ik zag hem voor de laatste maal
in Kathi Kobes' nachtlokaal,
waar Ringelnatz zou zingen.
En Kathi riep: silentium,
maar hij, als in delirium,
beging barbaarsche dingen.

Hij stampte als een dolle stier
en kotste bier in het klavier,
sloeg flesschen stuk en glazen.
Hij las geen letter, zong geen noot,
en plofte neer als een blok lood.
Het nachtvolk sloeg aan 't razen.

Nu zingt hij in Elyseum
en Kathi roept: silentium.
(Ze is ook in hooger sferen).
Hij zingt zijn Kuddeldaddeldoe.
De Goden luist'ren gretig toe
en zij applaudisseeren.

Jan Jacob Slauerhoff 1898 - 1936
Uit: Aart's Letterkundige Almanak voor het
J. Slauerhoffjaar 1986