Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

       De earste útfining fan joghurt

In Mongoal út it ryk fan Djenghis Khan
Moast in wichtich berjocht oerbringe
Fijannen fan in oerwûne stam
Dy 't him foar't er de woestyn ynride soe
In fjildflesse molke meijoegen
Ynstee fan wetter
Hopen dat de molke
Soer wurde
En de man fan
toarst omkomme soe
En ja de molke waard soer
De Mongoal gyng dea
Net fan é toarst
Mar oan in skorpioenebyt
Dy't de fjildflesse joghurt fûn
Hy iet fan 'e joghurt
De skorpioen wie net
Krekt as yn 'e moppen
In tsjoenderskorpioen
Hy hie in molkeaaiwytallergy
En gyng ek dea
De joghurt droege op
En it duorre ib hiel skoft
Foar 't der wer
Joghurt útfûn waard!

Anne Feddema.
Reidhintsje op 'e Styx
Koperative Utjowerij Easterein 2005