Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Jonge liefde op Meyendel

Ik at een cake, zij een broodje met vlees;
Een vet papiertje, als een Pierrotkraag
Geplooid, omringde 't zoete, voor de maag
Bestemde vuil. Het vlees was ossenvlees.

Liefde bloesemde... Voor de paardenrace
Zonder ogen, kauwden wij kort en graag,
Maar, snel verzadigd en in liefde vaag
Geoefend, stokten wij, volop bedeesd.

De resten lokten tot een koen cynisme:
Ik smeerde mosterd op het halve taartje,
Voleindigde mijn les met 'n allegaartje
Van uitgekauwd vet, en zei: 'Kijk, dat is me
Nou 't leven!'- wat haar niet weinig verschrikte,
Terwijl de hond aan 't boterbroodje likte.


Simon Vestdijk 1898 - 1971
Uit: Nagelaten gedichten. Bezorgd door T. van Deel, G. Middag en
H.T.M. van Vliet. Amsterdam 1986
Bron: De Nederlandse poëzie van de negentiende
en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten
samengesteld door Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1996