Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De Jongelingen

In een kring van jongelingen,
Bij den warme haard gezeten,
Drinken wij den purpren nektar.
Gulheid lacht in aller oogen,
Ieder vult den glazen beker
Op het welzijn van zijn meisje.
En dan vullen wij de glazen
Op het welzijn aller schoonen.
Allen roepen wij: het welzijn
Van de Vaderlandsche Schoonen! -
Nu doen wij opnieuw den nektar
In den heldren beker branden,
En nu roepen wij eenparig:
't Vaderland! . . . . de bekers klinken,
En een traantje van verrukking
Mengt zich met den druivennektar.
Niemand spreekt er, maar elk aanzicht
Draagt de duidelijkste teekens
Van een edeldenkend harte.Liefde en wijn

'k Heb twee bronnen, die de voedsters
van mijn jeugdig leven zijn:
'k Leef bij Fillis door de Liefde -
op mijn kamer door den wijn.


Jacobus Bellamy 1757-1786
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam