Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


        De jonge slager

        Tegen het bloedig rozerood der vlezen
        Van open beesten boven marmren bank
        Heft hij zijn sterke leden recht en rank
        En hakt weloverdacht de taaie pezen.

        Een vage wellust is in hem gerezen ...
        Hij woelt verwoed de beendren bloot en blank,
        En haast verrukt beluistert hij den klank
        Van 't mes, dat vlijmt tot in zijn diepste wezen.

        In 't wit lijkt hij Pierrot, bespat met bloed,
        Of is hij priester van barbaarschen stam,
        Die wreed voldoet wat hij beschouwt als goed ...

        Gevoelloos van den lauwen geur van wat
        Jammerlijk een noodwendig einde nam
        Is hij tevreden met zijn winkelschat.
 

        Mr. Lodewijk Ali Cohen  (1895-?)
        Bron: Spiegel van de Nederlandse Poëzie door alle eeuwen 1900 - 1940
        Victor E. van Vriesland 1953
        Meulenhof Amsterdam