Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Het Kaartspel in de Kroeg.

Bij eene voorstelling van Madou

De kaart maakt ijverzuchtig,
De bierkan lokt en streelt,
Maar de uren vlieden vluchtig,
Die je in de kroeg verspeelt.
Och boertje laat je raden;
Blijf liever bij je vee
Dan onder kameraden
Bij jas en écarté.
De zegen komt van boven,
Je weet het al te wel;
Maar durf je thuis te loven
Den zegen van het spel?
Knap is het geld te garen -
Waar 't zweet aan kleven mag,
Maar knapper nog te sparen -
Eens komt je kwade dag;
En, zoek je warm en wakker
Een spaarpot voor je winst -
Zoek dien op deel of akker,
Ter kroeg het allerminst.
Zie, 't Vosje hangt er buiten,
En menig vossenblik
Loert binnen op je duiten,
En lokt jou in den strik.
En, geef je mijn bewering
Bij beter inzicht toe,
Dan vind je ook raad en leering
In 't prentje van MADOU
1857

W.J. van Zeggelen. 1811-1879
Uit: De dichtwerken van W.J. van Zeggelen
Rotterdam, Uitgevers-Maatschappij "Elsevier"  1876