Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Grafschrift van Koert Eiken,
Olie-Koek-Bakker in de Servetsteeg.

Hier leid hy, die de Vis-markt plag,
Zoo's morgens, s'avonds, als by dag.
Door vette koeken met geweld,
Te spijzen voor het vissig geld.
Hier leid hy, die de domme jeugd
Zoo listig lokte van de deugd,
Door lekker meel, door drinkekan;
En streek er zellef woeker van.
Hier leid hy, dien ik onbedacht
Myn zondags geld, myn spaer-pot bragt,
En achte t'huis niet eenen beet,
Die zoeter was als deeze deed.
Hier leid hy, die een goed kassier
Betoverde, door quade cier.
Hier leid hy, die zoo menig quant
Door 't speelen hulp naer 't warme land:
En heeft deez' neering, onbeweegt,
Wel dartig jaeren lang gepleegt.
Hier leid hy nu in 't droevig graf,
En weet van alle ding niet af.
Geen ziekt' heeft hem den dood gedaen:
Hy's koeke-bakkend'gaer gebraën

Mattheus Gansneb Tengnagel. 1613-1652.
Uit: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.