Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Koekebak

Flik, flok! Flok, flik!
Moeder kneedt het malsche deeg.
Hoort ge't kletsen harer hand?
't Is van avond koekebak,
't Is een feest naar mijnen tand!

Heel de keuken ruikt ernaar,
Als ze sissen in de pan.
't Water komt u in den mond:
't Is een lekker eten, man!

En als vader zich dat moeit,
Maakt hij er een spelen van:
Draaiend vliegt een koek omhoog,
Draaiend komt hij in de pan!

Reeds lacht u een toren aan;
Lieve, bruine koekjes, hee!
Met een weinig boter op
Smult ge haast uw vingers mee!


Alex Callant  1858 - 1943
Uit: De mooiste gedichten uit de oude doos
Samenstelling: Greet Bauweleers
Deltas 1997