Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

        Kroegheil.

In muffe, duffe kroeg bij bier- en tabakdampen
Het helder, stralend denken verslampampen;
Er teemen uren lang; op 't eind, als nieuwigheid,
In ijl en troebel snappen over eeuwigheid,
Met tongen van den nacht het hoogste Licht bespreken;
In luid getier en wild geraas de leege pinten breken;
Met vuisten boffen; pooien 'lijk een tempelier;
En eindelijk dan opstaan als een okshoofd bier;
Laveerend zijnen vollen romp naar huis verwiggelen;
Rammeien luik en deur, van pad in gracht ontriggelen;
Te spade rijzen na den rooden morgenstond,
Met vunsheid in den geest en nadorst in den mond;
Het bonzend aderkloppen duigen met de handen,
Als zou het barsten zonder praam van hoepelbanden;
Dan 't gloeiend hoofd te koelen hangen in den wind:
Dat is zooals 't geluk dat ge ter kroege vindt!
 
Raf Verhulst  1866 - 1941
Uit: Langs groene hagen. De Vos en v.d. Groen, Antwerpen 1899