Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


De Kruiken

Het is een treurig lot dat kleine kruiken
Zoo spoedig leeg zijn en dat groote breken
Bij elken harden schok. Schuilt er een teeken
Van diepen zin in al wat wij gebruiken?

Zoo laat mij bij een groote kruik gedenken
De ellendigheid dergenen die in 't leven
Weinig riskeeren, wijl zij weinig geven,
Doch prijzen wie, zich wagend, heel veel schenken!

Anton van Duinkerken   1903  - 1968


                      Uit:

De dorstige dichter

omvattend  een bescheiden
verzameling  gedichten  en
 liederen uit  nabij en ver
  verleden ,    handelende
   over den drank en zijn
    schenkplaats ,  over
     den  dorstige  en
          over   de
               dorst
               v
               e
               r
               g
               a
               a
               r
               d
             door
   HAN. G. HOEKSTRA
   uitgegeven door:
   Bigot & van Rossum n.v. - Amsterdam
                     1939