Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Die Küche

Der erste Satz ist: die Ente schwimmt auf dem Teich.
Der zweite Satz ist: die Ente brät in der Pfanne.
Der dritte Satz ist: Die Schafgarbe wächst die Wege entlang.
Der vierte Satz is: mein zweijähriger Sohn trinkt am Küchenschrank
   Schafgarbentee.
Den Zusammenhang des ersten und dritten Satzes nenne ich: draussen.
Den Zusammenhang des zweiten und vierten: die Küche.
Gasflamme, Ente und Bratfett hängen Gerüche
in die vom Architekten der Ausbeuter eng gestaltete Küche.
Den gedachten Dingen wohnt inne ein Streben,
als wollten sie miteinander leben.

Berlin-Mitte, Rheinsberger Str.Nr..., Hth., links.

De Keuken

De eerste zin is: de eend zwemt in de vijver.
De tweede zin is: de eend braadt in de pan.
De derde zin is: het duizendblad groeit langs de wegen.
De vierde zin is: mijn tweejarige zoon drinkt bij de keukenkast
   duizendbladthee.
Het verband tussen de eerste en de derde zin noem ik: buiten.
Het verband tussen de tweede en de vierde: de keuken.
Gasvlam, eend en braadvet hangen geuren
in de door de architect van de uitbuiters nauw gevormde keuken.
In de dingen die je denkt schuilt een streven
als wilden ze met elkander leven.

Berlin-Mitte, Rheinsberger Strasse Nr...Hinterhof, links.
Vertaling: Peter Wessels


Elke Erb. 1938
Bron: Ooitgedicht samengesteld door Willem van Toorn
Uitgegeven door de Stichting Collectieve Propoganda van het
Nederlandse Boek. 1985