Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing


Contact  

Laatste avondmaal

Het pleisteren smoel van de tijd, in tempera
huiveren ontdane kleuren

landschap dat zich opdringt
en in het laatste licht degeen die achterbleef
naar voren schuift
liggen is zitten geworden, doorstaan
de tafel gedekt voor het einde

het brood in zijn handen verkruimeld en wijn
heeft zijn lippen geverfd
hij graait naar een slip van het laken
en valt, valt dan voorover

bederf vult de ruimte tot over de randen


Hans Tentije  1944  - 2023
Uit: Drenkplaatsen. Gedichten 1975 - 1987. Amsterdam, 1994
Bron: De Nederlandse poëzie van de negentiende
en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten
samengesteld door Gerrit Komrij
Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam 1996