Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Een land van melk en honing

Het lag zo veelbelovend
uitgestrekt op de kaart,
het goede land Bourgogne,
een land van melk en honing
goudgeel, goudbruin, goud waard . , ,

Maar toen wij er binnenreden
gisteren, pas op reis,
werd het van lieverlede
grijs, grijzer en grijst.

De hemel stond grijs en gespannen
en de krant zwart op wit
ging over onwijze mannen
waar men vergeefs toe bidt.

De gouden eeuw ging verloren.
De hertogen zijn allang dood
met al hun glans en glorie.
Maar de wijn is nog rood.

In dit land van belofte
waar de lucht grijs boven staat
staat de wijn in het glas te gloren
als een slok dageraad,

als een teug melk en honing
uit het land Kanaän
waar ik nog niet mag wonen
omdat dat nog niet kan.

De ware wijn komt later,
zo is het steeds geweest,
over het zwarte water
waar niemand mij meer leest.

En nu ligt het land, het groene
Bourgondiē, languit
als een vrouw om te zoenen
warm in haar huid,

want de zon is vanmorgen
als een glas opgegaan
en de heuvels verbergen
de melk van de maan.

Voor Robbers & Van den Hoogen
schreef ik dit wijngedicht
God zegen'ze . . . En moge
moeder aarde mij zogen
met haar vloeibare licht!

Guillaume van der Graft  1920 - 1910
Uit: Om een bokaal vol wijn. 1967
Uitgeverij Van Lindonk. Amsterdam.

Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van den Hoogen n.v., Arnhem. 1842-1967