Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

     't Is lang geleden  (8)

     En voor den eten, 's middags, werd de zegen
     Gevraagd van 'Vader, die al 't leven voedt,'
     En die zo trouw 'ons spijzigt met het goed,'
     Dat wíj wèl 'van Zijn milde hand verkregen'.

     Hij gaf de zon, en, als 't moest zijn, de regen;
     En deden we onze plicht met vroom gemoed,
     En leerden braaf, en waren altijd zoet,
     Zou Hij ons leiden op al onze wegen.
     En vlak na 't bidden praatte je niet hard:
     'T was of een heel fijn, een heel prachtig ding
     Rondom het eten over tafel hing;
     En dankbaar was ik dan met heel mijn hart,
     Dat we zo prettig bij elkander zaten;
     Behalve 's Maandag's, als we zuurkool aten.

     J.A. dèr Mouw  1863 - 1919
     Uit: Nagelaten Gedichten