Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Het lied van Bacchus

Men hoort in onze kerke
Den paster met zijn preek:
Dat elk zijn ziel versterke
Door vasten, week op week.
Maar hier, waar 't lied van Bacchus klinkt,
Is 't beter dan in 't sermoen.
De hemel drinkt, en de aarde drinkt,
Hoe zouden wij 't niet doen?

De paster, in zijn kuipe,
Praat voor een oude non;
Maar Bacchus preekt de zuipe,
En elk zit rond zijn ton.
De kreuple zelf springt op en hinkt
Om zich daarheen te spoên.
De hemel drinkt, en de aarde drinkt,
Hoe zouden wij 't niet doen?

De mannen en de vrouwen
Scheidt men hier niet vaneen.
Want ieder, die wil trouwen,
Mag vrijen, naar ik meen.
En 't meisje dan een oogje pinkt,
Krijgt van haar lief een zoen.
De hemel drinkt, en de aarde drinkt,
Hoe zouden wij 't niet doen?

Hier hebt gij geen miserie
Om alles te verstaan.
Het slot van elk mysterie
Draait open als een kraan.
Als 't bier maar in den beker blinkt,
Heeft alle latijn fatsoen.
De hemel drinkt, en de aarde drinkt,
Hoe zouden wij 't niet doen?

De pasters zeggen: amen!
Maar Bacchus zegt: 't Is uit!
En: vult het! roepen samen
De scharen, lang en luid.
De glazen op! God Bacchus schinkt!
Zijn hoofd is al één groen!
De hemel drinkt, en de aarde drinkt,
Hoe zouden wij 't niet doen?


René de Clercq. 1877-1932
Uit: Gedichten eerste volledige uitgave
S.L. van Looy, Amsterdam 1907