Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Liefde en wijn

In mijn teedre jonglingsjaren
Zong ik steeds van Liefde en Wijn:
Nu bij 't ongestoord genieten,
Zing ik niets van Liefde en Wijn!

Toen was alles slechts verbeelding!
O! Geen schaduw van 't genot! -
Nu heb ik den kelk gedronken,
Dien ik toen, in droomen, zag.

En, nu zing ik niets van Liefde!
Niets van eedlen frisschen Wijn!
Droomt men, bij 't bezit van schatten,
Dan van geen behoeften meer?

Ligt, wanneer ik oud van dagen,
Krachtloos hijge naar het graf,
Dat ik weêr van Wijn en Liefde
in verbeelding zingen zal!

Jacobus Bellamy 1757-1786
Bron: De Muze viert feest. Feestgedichten bijeengebracht door Gerrit Borgers.  Uitgegeven voor de jeugd van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels ter gelegenheid van de vijf en twintigste boekenweek 1960