Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Liefde sonder weer-liefde, is soo veel als bry sonder boter

't Is beter van de Min in 't minste niet te weten,
't Is beter Zulleman, en drooge Joost te heeten,
't Is beter uyt een pyp te smooken vol met reten,
't Is beter in de Krijg zig Vrouwelijk gequeten,
't Is beter door natuur van voren wat gespleten,
't Is beter van een Meyt eens uyt de Zaal gesmeten,
't Is beter alle-bey sijn oogen uyt-gekreten,
't Is beter al sijn vet en merrig uyt te sweten,
't Is beter hembt en hayr vol luyzen en vol neten,
't Is beter zig een kakhuys-veger te vermeten,
't Is beter alle-bey de billen plat gezeten,
't Is beter in een Apotekers pot gedreten,
't Is beter by 't secreet de boxen vol gescheten,
't Is beter sonder sout sijn Eyers op te vreten,
't Is beter met de Beul van Haerelem te eten,
't Is beter in een Krul-kool sonder vet gebeten,
En in een Ham waar toe de Mostert is vergeten,
Als sonder weder-min den schoonen tijdt versleten.

Pieter Elzevier 1643 - 1696
Bron: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw
in duizend en enige gedichten. Samengesteld door Gerrit Komrij.
Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam