Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Margarine!

Men  hoort in alle kringen,
Het nieuwe liedje zingen.
Margarethe is 't refrein,
Bekend bij groot en klein;
Maar om dit te voorkomen,
Heb 'k een ander motief genomen,
De inhoud is zeer net,
Zeer handelbaar en vet.

Refrein:

O Margarine! nagemaakte boter,
O Margarine! uw omzet wordt steeds grooter,
O Margarine! blijft gij nog lang bestaan,
Dan zal de "echte boter" naar de maan gaan!

De koe staat te verwelken,
Men behoeft haar niet te melken,
De boer klaagt op den duur:
Al de melk die wordt zuur;
Men ziet niet anders gebruiken,
Men kan het overal ruiken,
Wat men ons ook wil biên,
't Is alles margarine.

Refrein:
O Margarine, enz.

Bij de visch laat men ze u eten,
In de groenten wordt ze niet vergeten,
Biefstuk, vroeger bruin en malsch,
Smaakt thans heelmaal valsch.
Ja, zelfs de pikantste zaken,
Die steeds zoo prikkelend smaken,
Men kan het duid'lijk zien,
't Is alles margarine.

Refrein:
O Margarine, enz.

Mijn vriend Kees, 'n flinke jongen,
Is laatst in 't Huwelijk gesprongen,
Met een vrouwtje erg bedaard,
En zeer spaarzaam van aard.
Toen ik onlangs hem kwam tegen,
Was hij mager en verlegen,
Ik vroeg: "Ben je soms niet wel?"
Maar hij antwoordde even snel:

Refrein:
O Margarine, enz.

BIS-COUPLET

En nu geachte Heeren!
Die met "Margarine" speculeeren,
Was mijn liedje soms niet fijn,
Wil maar toegevend zijn.
Ik zou dus eenvoudig denken:
Ik zal je vergeving schenken.
Want "de kunst"die g'ons laat zien,
Is ook maar margarine.

Refrein:
O Margarine, enz.


Nico de Haas  1854 - 1924
Bron: Groot Geïllustreerd Keukenmeiden Zangboek,
Oude liedjes, verzameld, geordend en ingeleid door Jaap Van De Merwe
A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen 1976