Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Medicijnflesch en Flesch Champagne
Bij de gouden bruiloft van Nicolaas Theodorus Haverschmidt en Geeske Bekius

Flesch Champagne

     Goedenavond Bruid en Bruigom
     Goedenavond, groot en klein,
     Wie ik ben, gij raadt het daadlijk,
     'k Ben een flesch Champagnewijn
     En al riep mij niemand binnen
     Op een feest, ik weet het vast,
     Ben ik met mijn zilvren halskraag
     Nooit een ongenoode gast.
     Maar vooral op deze bruiloft
     Moet ik zeker welkom zijn
     Want het bruidspaar kreeg de centen
     Bij elkander door den wijn.

Medicijnflesch

Goedenavond, Bruid en Bruigom
Goedenavond, groot en klein,
Wie ik ben, gij raadt het daadlijk:
'k Ben een flesch met medicijn.
Kortaf noemt men mij een drankje
Mooglijk houdt men niet van mij
Maar bij deze gouden Bruiloft
Wel mij dunkt daar hoor ik bij.
Is het niet een oud-aptheker
Die dit schone feest u biedt?
Nu, als er geen drankjes waren
Gaf hij u deez bruiloft niet.

Flesch Champagne

     Houd den mond, gij bitter drankje,
     Wat verbeeldt gij u toch wel?
     Als de menschen aan u denken
     Krijgen zij al kippevel.
     't Is wel waar, de gastheer vulde
     menig flesch met medicijn
     Maar zijn klanten dronken altoos
     Liever uit zijn flesschen wijn.

Medicijnflesch

Ja, maar als zij daar uit dronken
Kregen zij vaak achterna
Haarpijn, maagkramp, buikloop, winden,
Koorts en jicht en podagra,
En als dan de dokter even
Naar de lui hun tongen keek
Riep hij:" weg met de champagne,
Gauw een drankje uit de aptheek!"

Flesch Champagne

     Gekheid, wie met mate wijn drinkt
     Blijft zoo frischjes als een hoen
     En die kan het heel zijn leven
     Buiten zure drankjes doen
     Maar dat spreekt wijn moet het wezen
     Waar geen knoeierij in ziet
     Zuivre wijn en zulken koopt men
     bij de firma HaverSchmidt.

Medicijnflesch

Nu ik wil niet langer twisten
Ja ik geef het gaarne toe
Waren er alleen maar drankjes
Gauw werd men het leven moe
Maar bij wijn alleen ook houdt men
't Op deez aarde niet lang uit.
Zoet en bitter moeten wisslen
Is 't niet, Bruidegom en Bruid?

Champagne

'k Mag het lijen!  Maar dan wensch ik
Dat voortaan de beurt moog zijn
Bij dit goede gouden Bruidspaar
Aan den zoeten levenswijn.

Medicijnflesch

'k Help u wenschen. Bitters is er
In hun glas genoeg geweest.
En nu zusje, laat ons heengaan.
Vrienden, een genoeglijk feest!
 

Piet Paaltjens. 1835 - 1894
Schiedam. Juli 1883.
Uit: Ter gelegenheid van.... Uitgeverij BZZTôH. 1981
Bezorgd door Rob Nieuwenhuys.