Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Minnaars zijn van wijn

geen dronk of nat komt meer te pas
als wijn
want van jongs af aan tot aan ons dood
gebruikt men meest in alle nood
de wijn de wijn de wijn

Van als men op de wereld komt
't is wijn
want wijn en water is het sap
waarvan men geeft de eerste papa
't is wijn  't is wijn  't is wijn

in veel recepten van doctoor
komt wijn
de wijn die spruit uit Bacchus rank
het komt in de apothekers drank
de wijn de wijn de wijn

wat komt er 's middags meer te pas
als wijn
want waar geen wijn op tafel is
en 't is geen oprechte kermis
de wijn de wijn de wijn

voor jonkheid die van wormen klaagt
't is wijn
want nemt de wijn in een nuchter maag
het is gezond voor deze kwaal
de wijn de wijn de wijn

de heer maakt zelfs water wijn
't is wijn
gelijk hij op de bruiloft dee
van Cana in Galilee
't was wijn  't was wijn  't was wijn

de wijn heeft veelderlei kracht
de wijn
de ene houdt het de mond in slot
de ander klapt als een zot
de wijn de wijn de wijn

een oude mens houdt ook zijn kracht
met wijn
het leven dat begint met wijn
het mag ook wel het einde zijn
met wijn met wijn met wijn

zijt gij eens wat droef van zin
neemt wijn
de wijn verheugt altijd de mens
al gaat het niet naar zijnen wens
de wijn de wijn de wijn

laat ons samen minnaars zijn
van wijn
en roepen dat wij allegaar
lang drinken zonder hertsbezwaar
de wijn de wijn de wijn
Uit het Liedekens Boek van Joanna C. Piré 1780 - 1854
Zij was een begijn uit Lier en verzamelde deze liedekens rond 1820.