Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Mistiek lied

Mijn lief, ik moet van heeter minne weenen,
Hoe zijt gij zo bezweet,
En waarom zien uw kleederen als eenen,
Die in de wijn-pers treedt?
Als van een berg de waterbeken stroomen,
Mijn lief, mijn alderschoonste Heer,
Zoo vloeit dat bloedig purper neer
Tot in uw zoomen.

Daarom, o Bruid, zijn over al mijn leden
Mijn kleederen zoo rood,
Dat ik de pers alleene heb getreden,
't Is bloed, dat ik vergoot
Uit min, om uw versmachte hert te drenken,
Mijn duif, mijn alderliefste bruid!
Sta op en ga u zelven uit,
Ik zal 't u schenken.

Ach! bloedt gij zoo om mijnentwil, mijn schoone,
Vol liefde, vol geduld,
Hoe zoud'  ik dit in eeuwigheid beloonen,
Hoe diep raak ik in schuld:
Waar hebt gij mij, onwaarde, toe verheven,
Ik ben van uwer minne krank,
Nu laaf mij miet dien zoeten drank,
Mijn lief, mijn leven.


Jan Luyken (1649-1712)
Bron: "Hoog het Glas", bijeengebracht door Gustaaf Van Elring. 1926
Aangeboden door Wijnhandel Ferwerda en Tieman, Amsterdam