Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Nat en sap

        Toe Noag strand teen Ararat,
        Die Ark begin in puin raak,
        Toe sê hy: "Aarde, maar dis nat!
        Mou kan 'n mens weer tuin maak!

        Het ek nie met die Ark geswoeg,
        Was ons ook in die pekel.
        Aan water het ek nou genoeg....
        'n Lewenslange hekel.

        Kom, Sem en Gammie, maak nou gou
        Vir Pa mooi reguit slootjies;
        En Jaaf, my kind, kom plant jy nou
        Vir Pa die wingerdlootjies."

        Die kromhout groei, en Noag skink
        Sy sap 'n bietjie later:
        Daarin is sedert meer verdrink
        As in die Vloed se water!


        A.G. Visser (1878-1929) was een bekende Afrikaanse digter.