Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  Neel en Droncke Claes


Claes quam t'huijs soo voll wijns als hij pas recht kon dragen.
En Neel syn wijf, die Claes met preken placht te plagen,
En seid'hem niet een woord: dat Claes soo wonder gaf,
Dat hij most seggen, Neel, ghij stelde 't lest soo doll aen,
Hoe is 't sus heiligh dagh, verdien ick nu geen'straf?
Vergeeft mij, Claes, seij Neel, ick sagh u niet voor voll aen.


Constantijn Huygens  1596 - 1687
Bron: Spiegel van de Nederlandse Poëzie, samengesteld door
dr Victor E. van Vriesland.
Meulenhoff Amsterdam 1979