Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

NEGATIEVE SPIJSKAART,

voorgedragen bij gelegenheid der zilveren bruiloft van
                    ...........................................
                    ...........................................


Mijn vrienden , zoo gij somtijds vraagt,
Wat spijzen men op tafel draagt ,
Omdat men geen menu u biedt ,
Jk bid u , och verstoort u niet !
Gebruikt toch allen uw verstand
En zet die grillen aan een kant ,
Want beter is ' t ter tafel gaan ,
Al biedt men u geen spijskaart aan ,
Dan dat men u een spijskaart gaf ,
En liet de spijs van tafel af.

Maar och , al praat ik zoo ik ' t meen ,
Ik spreek misschien , zoo wel alleen ,
Wel nu dan , wat men hier vergat ,
Misschien ... Misschien ... herstel ik dat !
Ik gluurde wel niet door een reet
Naar ' t geen de drokke dienstmaagd deed,

' k Betrad niet uit nieuwsgierigheid
Het heiligdom der keukenmeid ,
Maar ' k zal beproeven wat ik kan ,
En bied u dan een spijskaart an ,
Doch is ze ook slecht en negatief
Toch hoop ik , neemt ge ' t wel voor lief !

Een groentensoep , met prij en gras ,
Met vleesch , dat naauw'lijks nuchter was ,
Een geitenrib , van traan voorzien ,
Een schelvisch , die den laatsten tijd
Zich op het strand heeft neêrgevlijd -
Gij krijgt het niet te zien .

Een melksoep met verlegen meel ,
Of saliemelk , vermuft of geel ,
Een schar , die men meer riekt dan ziet ,
Een hammenbout , die naauw'lijks staat
Of ook van zelf aan 't loopen gaat -
Gij vindt dit alles niet.


Ragout ook van een paardenlong ,
Of een gerookte tijgertong ,
Of oude en weeke labberdaan ,
Of paardenboonen met gelei ,
Of kattenbloed met rijstenbrij -
Gij vindt het hier niet staan.

Of papbeschuit met harde mik ,
Of Leidsche kaas , bevolkt van schrik ,
Of wortels grooter dan een biet,
Of boerenkool met tranig vleesch ,
Of hoenders als een pimpelmees -
Ook dat vindt gij hier u niet

Of pruimentaart van drabbig goed ,
Of rooden wijn van ossenbloed ,
Pasteitjes , duf en tien jaar oud ,
Of oesters als een zwarte slak ,
Of rijnwijn uit den regenbak-
Het wordt hier niet aanschouwd.

Maar wat gij vindt en wat gij ziet
En wat men'u aan tafel biedt ,
Gij allen zult het prijzen ;
Gij vindt hier gulheid ' t eerst vooraan ,
Gij vindt hier volheid boven aan -
Bij keur van lekk're spijzen .

'k Heet , wie hier meê gezeten is ,
Van harte welkom aan deez disch ,
Zij vrolijkheid ons streven !
Komt vrienden , met mij opgestaan ,
En voor dat wij aan tafel gaan
Het glas omhoog geheven !


Bruid , Bruidegom - zij leven ! 
Junij 1862 .  

A. Zuur
Uit: Almanak voor Hollandsche blijgeestigen voor het jaar 1863