Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


NIEUWE HARING


Wanneer de lente zich gaat zetten
En ‘t leven barst uit nest en struik;
wanneer ik weer de vrijheid ruik,
dan raakt de haring in de netten.


Wanneer de stadsmens juist zijn hielen
gelicht heeft en zich als een sjah
bedienen laat in Nice of Spa,
is ‘t voor de haring allerzielen.


Maar ja, zo gaat het in het leven:
wat d’een een feest is bij het brood,
bekoopt de ander met zijn dood:
wat d’ene neemt, moet d’ander geven.


- Zo peins ik vroom, zolang de vissen
nog koning zijn in eigen rijk.
Maar is de haring eenmaal lijk,
dan wil ‘k hem bij geen maaltijd missen.


Alex Campaert  1898 - 1969