Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Sluiting in Nieuw- Lekkerland

Eerst was het Willige Langerak
Alwaar men de traditie brak
En 't laatste boerenkroegje sloot.
Thans is het in het Lekkre Land
Nieuw Lekkerland, zeer nauw verwant
Aan 't luie oord voor klein en groot.

Wie boort zich nog door rijstebrij
En eet zich eerst een razernij
Opdat hij komt in 't wondre land
Waar niemand werkt en ieder eet
Waar 't fijnst gebraad, al naar men weet
Komt neergevlogen op ons hand?

Geen sterv'ling wil er langer zijn
Want wàt verzon het boos venijn
In 't etersparadijs?
Men mag er eten tot men klapt
Maar niemand die er een neutje tapt.
Voor hollebollegijs.

En klimt de dorst al hoog en hooger
Nieuw Lekkerland wordt allengs droger.

Zeekanter.
Uit "Rijnbende", 1932.
Meer informatie over Rynbende, blijmoedig maandblad van destilleerderij
Rynbende vindt U hier: http://www.rynbende.com/

Bron: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939