Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Een nieuw lied

wegens het gelukkig arriveeren van een-en-twintig
           Oost-Indische retourscheepen, 1718


Viva nu jonge vrouwtjes,
En meysjes van plysier,
Wie met de Sjappetouwtjes,
Zo graeg gaen aan de zwier:
Nu is de rechte tijd;
Dat gy saem vrolijk zijt,
Sa aen 't springen en aen 't singen:
Weest verblijd.

't Is welkom uit Oost-Inje,
Het Parelrijke Oost,
Voor weynig geld hier vinje,
't Geen Sjappetou vertroost,
Van bier en schoone wijn,
Wie sou'er dood voor zijn,
Wilt maer sollen, met die bollen,
Groot en kleyn.

Ze brengen coopmanschappen,
Van Inje over Zee:
Se laeten lustig tappen,
De meysjes buysen mee:
't Is zit een weynig neer,
Soen, voel, en bak nog meer,
Stoeyen: dollen, knoeyen, zollen;
Keer op keer.

De Hospis past op 't schrijven;
En hout zijn krijtje klaer,
Hy zal de vrind gerieven,
't Is een Oostinjes Vaer,
Wiens beurs geen Echoos slaet,
Neen hy is wel in staet,
Om te klinken, en te drinken;
Kammeraet.

Dan gaet men aen het zwieren:
Men maekt een schoone pret;
Met Jonge venus dieren,
Men raekte te zaem op ijt bed:
Konfijt noch marsepeyn,
Kan nooyt zo lecker zijn,
Als Sjappetoutje, met het vrouwtje;
Plengt de wijn.

Aantekeningen: sjappetouwtje - matroos op de groote vaart
                       buysen - drinken

1718. Dichter niet bekend
Uit: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939