Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Ochtendcafé

De dag is vochtig en nog vroeg....
Barmhartige en gastvrije kroeg
Wáár zijn toch uw gezellen?
Wáár 's de muziek, die blijdschap spon,
Die uw gezelligheid ontgon
En ophitste uw rebellen?

De meid gaat in uw ziel tekeer:
Zij ontbloot harteloos het zeer
En 't naakte van uw stoelen;
Haar stofdoek hoont het pierement
En 't wreevl'lig koper van de band,
Ai mij! zie! het vertoornd serpent
Schijnt zelfs op mij, onthutste vent,
Zijn toorn te willen koelen!

Het tafelblad kreunt om zijn barst;
De naakte vloer grijnst en hij knarst
Ontredderd aan de voeten.
De kellner buigt en lacht beklemd;
Mijn eenzaam bierglas klinkt ontstemd..
O foei, cafeetje in uw hemd,
Adieu! ik wil u groeten!

                                    In memoriam "De Posthoorn"

Gerard den Brabander. 1900 - 1968

Uit: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939