Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Ode aan de absinth

Gegroet, groen drankje, Nemesis der slemppartij!
Vaak, als mijn rode mond jou proefde, schonk je mij
Vervoering en vergat ik rampspoed, smart en kwaal;
Menige reus verbleekt wanneer jouw greep gaat knellen!
Gegroet, Doods zuster! Laat ons dan absinth bestellen;
Schenk in en wees royaal!

De tijd is daar om jou te danken; iemand die
Niet weet hoeveel verrukkelijke poëzie
Er schuilen kan in zo'n heupflesje van kristal,
Zat nooit aan ronde tafels om de blik te richten,
In opperste verwarring, op de grijnzende gezichten
Van walsers op een bal.

Hij kreeg een hartstilstand wanneer hij zou verklaren
Dat niets de luisterrijke slaap kan evenaren
Die 't overmatig drinken van absint je geeft:
Het is alsof je uittreedt in die vreemde dromen
En, op de vleugels van een engel meegenomen,
Recht naar de hemel zweeft.

Ik heb je lief! Jouw kracht kan stervelingen vellen,
Sneller dan bliksem, vlammen, kogels, pestgezwellen.
Menig soldaat zag ik door jou te gronde gaan;
Vrolijk dronk hij het leven in, en toch wist hij
Die in geen slag of oorlog was gebleven: jij
Verwoestte zijn bestaan.

Je sterke geur bemin ik als je aan komt stromen
En 't somber groen uit schaduwen is vrijgekomen
Die als een vuur zijn langs de flessenwand, bloedrood,
Alsof de wijze God een teken heeft gegeven
Om alle hoop die uit jouw groen spreekt te weerstreven:
U wacht een wisse dood.

Mooi als de zee wanneer haar wrede golven woeden
Wek jij, als zij, door kalm te blijven het vermoeden
Dat al je drift en ergernis heeft afgedaan.
Jouw stroming doet een oceaan van hoofden tollen,
Die in feestnachten met hun grappen en hun grollen
Tgen stadsdeuren slaan.\

Ik, die geen hoge ouderdom wens te bereiken,
Wil zien wie in een lijf-aan-lijfduel moet wijken:
Daarom stel ik mijn zwakheid aan jouw krachten bloot.
Ik vecht met jou vandaag, gruwzaam, want ik wil weten
Of jij terecht onoverwinnelijk mag heten.
Getuige zij de dood!


Valéry Vernier  1828 - 1891
Bron: De gifgroene muze. Absinth in de literatuur.
Samenstelling Meindert Burger en Ike Cialona.
Uitgeverij Bas Lubberhuizen. 2005