Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezingContact  

Oesters

Onze schelpen klepperden op de borden.
Mijn tong was een machtige trechter,
Mijn gehemelte getooid met sterrenlicht:
Terwijl ik de hartige Pleiaden proefde
Dompelde Orion zijn voet in het water.

Levend en geschonden
Lagen ze op hun bedden van ijs:
Tweekleppigen: de gespleten bol
En verleidelijke zucht van de oceaan.
Bij miljoenen opengereten, gekraakt en verstrooid.

Langs bloemen en kalksteen
Waren wij naar die kust gereden
En daar zaten we, toostend op vriendschap,
Terwijl we in de koelte van strodak en steengoed
Een volmaakte herinnering opsloegen.

De Romeinen sleepten hun oesters goed verpakt
In hooi en sneeuw zuidwaarts over de Alpen naar Rome:
Ik zag vochtige draagmanden
De varenblad-lippige, zilt-bijtende
Overvloed van bevoorrechting braken

En was boos dat mijn opdracht niet kon rusten
In het klare licht, als poezië of vrijheid
Die uit zee naar  binnen leunde. Ik at die dag
Weloverwogen, opdat zijn scherpe smaak
Mij voluit tot het woord, het zuivere werkwoord kon bezielen.

Seamus Heaney 1939 - 2013
Uit: Fieldwork  1979
Bron: Oesters & gestoofde pot. Meulenhoff Amsterdam 2001