Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Omar Khayam

Hij beet zijn lippen gulzig in den beker,
En dronk het donker fonkelend geluk;
- "Bloemen en oogen gaan vroegtijdig stuk.
Het voortbestaan van deze kroes is zeker.

En als reeds lang mijn roekelooze mond
d'Ontzaggelijke stilt' ten prooi zal zijn,
En onder duisteren, dooraasden grond
Mijn hand vergruisde en mijn gistend brein.

Dan zal de beker, wederom geheven,
En met den wijn wêerom ten boord gevuld,
Zijn duiz'lende vergetelheid nog geven,
Die zaligend den zwarten dood verhult" -

Toen, opgestooten uit een zwaren roes
Spande het toornig bloed zijn zware pezen,
En op het steen weersloeg de harde kroes
De holle echo van zijn doodlijk vreezen.


Anthonie Donker  1902 - 1965
Uit: De dorstige dichter, omvattende een bescheiden verzameling
gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over
den drank en zijn schenkplaats, over den dorstige en over de dorst
vergaard door Han G. Hoekstra.
Uitgeverij Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939

Bron: "Grenzen", Hijman, Stenfert Kroese en v.d. Zande 1929