Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Oogst

Vroeg in de morgen nog, vroeg in de morgen,
Het duister kruis van de drie harde houten,
' Begroende druifstaketsel, bleef nauw zichtbaar:
Bloei overstelpte 't met een overwoekering.
Die kracht komt voort uit duurzaamheid. Ik liep
Mijn wijnberg af. Daarginds lag Colombier
Nog blakend in dezelfde zon waarin
De geest versmachtte van Belle van Zuylen,
Zo tergend teer, aan wie regen ontbrak,
De regen uit haar grijze vaderland,
En haar ranken verdroogden aan de wijnstok.
Het steile keipad daalt naar de terrasmuur.
Elke stap hier was mij sedert mijn kindsheid
Al op de tast vertrouwd. Het beurtgezang,
Mannen en vrouwen, hief plotseling aan:
De pluk begon. Een jongen kwam mij vragen
-'t bovenlijf bloot, donker de tenen rugmand-
Of niet de nieuwe kuip meer naar het poortje
Verplaatst moest worden. En de lucht was dun
En schroeiend. Mijn voet stokte en kon niet
Antwoorden. Al die stemmen en die jeugd
-Gelijkgeschaapnen en gelijkgezinden-,
Heel mijn verleden, heel dit samenkomen
In oogst, ombloeiden mijn gerijpte hart,
Dat werd geperst tot duurzaamheid van zijn
Buiten zichzelf en in een wijder leven.
De jongen keek mij vaag verwonderd aan.


Victor E. van Vriesland. 1892 - 1974
Uit: Tegengif 1959
Querido, Amsterdam