Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Op een beuling


Van
Jufvr. N.N.
My toe-gezonden.


'k Heb uw beuling wel ontfangen,
Bloemen hart hy smaakte zoet,
'k Zal je weer een klouwer langen,
Als ik eensjes stoppen moet:
Want ik weet, aan dit fatsoen,
Waar meê dat 'k je dienst kan doen.

'k Weet de langte, 'k weet de dikte,
En van 't vuldzel weet ik af;
Of ik 't op zijn kopje mikte,
Enu zulk een beuling gaf;
'kBen verzekerd zoete bout,
Dat g' hem dan niet weig'ren zoud.

Dat 's een vetterd zou ik meenen;
Tast vry aan, daar heb je 'er een;
Steek hem tusschen beide uw beenen * ,  
Of een beetje verder heen;
Proef te deeg, en lust j'hem dan,
Hakker in van enden an.

*Tanden

Rudolphus Lydius

Uit: Vermakelyke Tydkorting, Bestaende in D.I. Jucenaals derde Schimpdigt, in versen vertaald;
's Blyspel van de Princelijke Slaaf; En andere Mengel-digten. 's Enchuysen, Meynerd Mul, 1684