Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  Op een boer, die een gevangen haaz ontsprong

Een boer, die had in stilte een jongen haaz betrapt.
Hy, vrolyk om die vangst, begon het beest te stryken;
En zei, wat word er niets al goeds van jou gesnapt,
Wanneer jy op den Dis staat van,  een Heer, te pryken.
Hoe lekker ben je, wel gebraân, gestoovd, gefruit;
Men acht jou, meerder als, het beste Deense Osjen;
Je bent... Met sprong den Haaz, hem weêr ten handen uit.
O zei hy toen, brui heen; je bent een Mager Kosjen.

J. Pook. ? - 1714

Uit: De Nederlandse Poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in
duizend en enige gedichten van Gerrit Komrij. Uitgeverij Bert Bakker.