Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Openbaring

Het was etenstijd. Met vaste hand,
gelijk een hersenchirurg, sneed ik
mijn bloemkool in twee helften,
en stuitte op een bruine holte.
Meteen kwam daar een slak
(water uit de rots!)
te voorschijn, die sprak:

Mensenkind, waarom kijk je verschrikt?
Wist je niet dat de essentie van perfectie
altijd een holle ruimte is,
waar het schimmelt en broeit?
Parels hebben zand in hun kern
en een kaarsvlam heeft een donker hart.
Zelfs de kroon der schepping
verbergt in het midden van zijn lichaam
de uitgang van een darm.
Verheug je dus dat ik hier huisde!
Het bewijst dat deze bloemkool
volmaakt is als fractal,
zich herhalend in een vijfvoudige helix,
wit en voedzaam als de d-

Hij zweeg ineens en staarde naar mijn vork
die zich langzaam plechtig verhief.

Alexis de Roode 1970
Geef mij een wonder. Amsterdam Podium 2005