Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De oude keukenzuster
 
Het was haar grootsche en eerwaarde taak
voor gansch een ziekenhuis te moeten koken,
zij heeft jaar in, jaar uit naar elks behoef en smaak
de maaltijden bereid, het keukenvuur doen stoken,
geduldig dagelijks alles met het personeel besproken.
 
Begraven leek ze in kelder en provisie-kast
bij brood en groenten, melk en grutterijen,
bij glas- en vaatwerk, helder opgetast,
bij inmaakflesschen in geduchte rijen,
maar alles deed ze in liefde en met stil verblijen.

Nu ging zij heen, God nam haar bij de hand,
Een laatste Mis is tot haar heil gelezen,
over haar uitvaart stond iets in de krant;
alles bleef in de keuken als voor dezen
alleen is in haar plaats een andere zuster aangewezen.
 
A.J.D. van Oosten.  1898 - 1969
Uit:  Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935