Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Al ben ik oud, en stijf en stram van leden,

                                          
Al ben ik oud, en stijf en stram van leden,
Al kom ik ook gebukt deez' feestzaal binnen treden,
Schoon meer dan 80 jaar mijn kromme schouders knellen,
'K voel weêr met nieuwe vaart mijn bloed door d'aadren snellen,
Nu 't puik der jongeliên, de bloem van Leeuwards veste,
Bij Wadman hier vergaard echt van het allerbeste,
En drinkt, zoo 't mannen past, als, wacht eens,
als kartouwen,
Zoo dat voor een mensch een lust om te aanschouwen
Gelijk Aenaeas eens, na jaren angstvol zwerven,
Bij Dido in Carthaag een lekker maal mogt werven
En hoendersoep, en slaai, en applenbolle
En D'biefstuk, gort en haas, en ik en weet niet wat,
Zoo eet Minerva's corps hier groente, vleesch en riest
En tot dessert een taart des koekenbakkers Piest.
 

Piet Paaltjens. Pseudoniem van François Haverschmidt.  1835 - 1894