Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Overpeinzing


bij een blik knakworstjes genoten op 't huwelijk
van Karst Karsten en Gerda van de Westeringh

Dit hemelse gerecht dat zich te lange leste
bevrijd heeft van het keurs waarin het was gekneld,
en bij de gastenschaar, ten feestgelag besteld
de buiken bollen doet in de benauwde vesten

liep eenmaal argeloos en vrolijk door het veld
gehoorzaam aan de hand zijns meesters die hem mestte,
en op een kwade dag met bloedbeluste geste
gekerfd heeft en gekeeld, gepekeld en gepeld.

Het varken is niet meer. Treur niet, genoten. Slik.
Wat hij aan edels droeg, verduurzaamd in een blik,
verheugt nog heden ons die hongeren en dorsten.

Zo zullen eens van u, als van een hoger zwijn
de zielen, stijgend uit den tijdelijken schijn
wentlen in 't eeuwig licht als serafijne worsten.


Kees Stip.
Bron: Ik wou dat ik twee hondjes was, Nederlandse nonsens-
en plezierdichters van de twintigste eeuw.
Bijeengebracht en ingeleid  door Vic van de Reijt.
1986 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam