Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De pottenbakker
 
        De meester zegt: „geef aan de schaal
        De bocht van 't brood; waartoe een fraai bokáal,
        Als toch de drinknap in heur holle hand
        Lessching genoeg voor elken dorst omspant?
        Vergun tot eenig sieraad Uwe kruik
        De guile welving van een gladden buik.
        Zwaar is het leven, ernstig; bloed en zweet
        Proeft ge aan haar gaven als ge drinkt en eet;
        Zorg gij dat, in een soobren vorm geprangd,
        Het simpelst vat die bittre vrucht ontvangt".
 
        Maar, zoo ik voor mijn venster zit en werk,
        En in de lijst van 't raam mij veld en zwerk
        Verrukken door hun machtig schilderij, —
        De madelieven flikkren in de wei,
        Zwaluwen slieren arabesken snel
        Van wolk naar wolk, uiteen vouwt de kapel
        't Mystieke wonder van zijn teekenschrift,
        Met diamantstift op saffier gegrift,
        Dan beeft mijn vinger, wijl de draaischijf snort,
        Het blinkend nat over den leemklomp stort,
        En onbewust druk ik de weeke klei
        Tot kelken, lijk de bloemen van de wei,
        En rank en pooprend zwelt omhoog de tuit,
        Of daar een vogel opwaarts wiekt en fluit;
        In 't zwierig lijnspel dat ik mijmrend trek
        Fladdren de vlinders met hun stom gesprek,
        Terwijl ik eindlijk op mijn fijn penseel
        Den blauwen schemer van den hemel steel;
        En eerst als gaaf het kunstwerk voor mij staat,
        Ach, denk ik aan den meester en zijn raad.

        Aart van der Leeuw. 1876-1931.
        Uit: Herscheppingen 1916