Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Remedie ieghens de Peste

Remedie ieghens de peste sal sijn,
Dat ghy voor al, des morghens vrough op staet,
Ende ontbijtt, drinckende zeer goeden wijn.
Useert snoenens een spijsken delicaet,
Vliende grouen cost: want dien is quaet,
Tsavonds doeghet tselve en altijt om tbeste.
Cuendy dit gh'useren (naer minen raet)
Een iaer of twee daer en is af gheen queste,
In drye maenden en sterfdy niet van de Peste.


Lucas de Heere (1534-1584)ieghens: tegen.
Useert: Gebruik
snoenens: 's middags; delicaet: uitgelezen.
Vliende...cost: Ontvluchtend zwaar voedsel.
doeghet: doe het
om tbeste: zo goed mogelijk.
Cuendy...gh'useren: Indien gij dit zoudt kunnen toepassen.
dan is er geen kwestie van dat ge binnen twee of drie maanden sterft aan de
pest.