Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

De reuzenketel
 
‘Ja, wat men toch al vreemde dingen
 in Frankrijk heeft,’ zei stuurman Jaap,
 ‘Zo zag ik daar eens op een akker
 een raap, een echte reuzenraap.
 
 Ze was zo groot als… dat huisje,
 ik kon er heus niet óver zien,
 en om ze van het land te halen,
 gebruikte men een man of tien.’
 
-‘Wel, wel!’ sprak Teunis.’ Nu, ik reisde
 in Duitsland, voor mijn ambacht rond.
 Geloof maar, dat ik daar ook dikwijls
 al heel verbaasd te kijken stond.
 
 Verbeeld je, ‘k was daar aan een ketel
 met honderd man, drie jaar aan ’t werk:
 maar ’t was dan ook een heel gevaarte,
 hij was nog groter dan… die kerk.’
 
 ‘Loop! Waarvoor zou zo’n ketel dienen?’
 vroeg ongelovig stuurman Jaap,
 Maar Teun, de smid, zei leuk en droogjes:
 ‘Wel, ‘k denk voor ’t koken van jouw raap!’


 Cornelis Honigh  1845 - 1896
 Uit: Mijn lente (1871)