Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Of Rhijnschen roemer of Fransche fluit!


Hoe ook verscheiden
Om 't zeerste schoon
Voegt toch bij beiden
Geen zelfde toon:

Als met festoenen
Den steel omkransd,
't Ons uit de groenen
En geurt èn glanst,

Denke ik, bewogen
Of 'k weér ze zag,
Aan lichtblauwe oogen
En teedren lach!

Als we in dier slanken
Dun kristallijn
Het vuur zien spranken
In paarlenschijn,

Vermoede ik strikken
Mij loos gespreid,
Door donkre blikken
En dartelheid!

Schuilt dweepziek droomen
In 't ronde glas
En geeft geen schroomen
Bij 't lange pas;

Beurt naast elkander
Dan op uw feest
Nooit dubb'len stander:
Gemoed en geest!

Waar mijmeringen
Uit Rhijnschen lust
Zoo zoet me omvingen
Of 'k werd gekust,

Deed schertsziek plagen
Van schalken buur
't Lief kind vertsagen
Vóór 't herdersuur!

En zoo bij wijlen
Na Franschen toog
Ook tal van pijlen
Mijn pees ontvloog,

Zag 'k bij 't geflonker
Van ons vernuft
In schemerdonker
't Gepeins versuft!

Geef dies, wat weelde
Uw disch ook biê,
Geef ze onverdeelde,
In harmonie:

Geen tweestrijd doeme er
Den glazen uit;
Of Rhijnschen roemer,
Of Fransche Fluit!E.J. Potgieter  1808 - 1875
Bron: Uit: De dorstige dichter, samengesteld door Han G. Hoekstra.
Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939