Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Rode Ster

De oude aardappel genaamd Rode Ster
inmiddels weggepest van de velden,
klaarblijkelijk een te revolutionair ras,
schonk in vroeger tijden varkens rondheid & gloed.

In dampige stookhokken, daar gloeide de kookpot
die zo dikwijls naar de naam VESUVIUS luisterde
en gevuld tot de rand met tuimelende knollen;
met de wichelroede, reuze pollepel, geprakt
de Rode Ster verhit tot hij een dwaalster werd.

Hoog loeide het vuur, knetterden takkebossen,
houtblokken met koningsgezinde schimmel gesierd,
en in de stallen, uitzinnig als tsaren en prinsessen,
dansten de varkens wijl in rond neusgat de hemelse geur
                                                                          (vloog.

H.H. Ter Balkt  1938 - 2015
Uit: Groenboek
Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam 1973