Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

 LUD. SMIDS
  1649-1720

TER EEREN DE JONGELINGEN, CHRISTOF.
UCHTMAN, EN REINIER MENSING,
beide te gelijk tot J.V.D.D. gepromoveerd, binnen
Groningen, den 3 van Jun. 1679

Na datse haare Theses de Societate, over de
maatschappye; en de Actionum cessione, van de cess;
loffelijk bewaard hadden

Consuêvere jocos vestri quoque ferre triumphe

ERGO FIAT FEN

R 0 E M E R

Hoe grimmelt het hier van genooden,
als stoff in een beslooten sonne-straal!
ô reukwerk van soô n rijk promocy-maal,
hier toe getaakelt naar een hemelsche methode,
te weeten, voor een swarm van ouwe en jonge goden!
Speelnooten, slaapje by 't gebraaden, en 't gesooden?
kon jy, by sulk een disch, u leggen om te droomen?
of sijn uw sinnen, door 't vernoegen, weg genoomen?
sa wakker, konje noch je gulligheyt betoomen?
de schootels steygeren, en springen an je mond;
lief-hebbers, siet de roemers overstroomen,
siet, self de wijn verheft sich van de grond,
als of dit nat meê vreugd verstond.
verstaat 'et vreugd? wie sou
dan nu niet al sijn rouw,
sijn hertseer, en verdriet,
('t sy lief, of liet)
vermincken;
doen sinken,
en drinken
een roemer wijn:
t is medicijn,
voor pijn.
ô maatschappy,
ô cessy!
gy maakt ons deese vreugd,
dit leeven doet ons deugd;
niet waar, Doctooren? baasje,
Koom, vulme dit beschreeven glaasie.

 LUDOLF SMIDS
  1649-1720