Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Romance

In een groen, groen, groen, groen polder, polderland,
Daar liepen twee visschers langs den kant.
En de een die zei: - heil prosit kameraad -
Maar de ander was een blauwe.

Daar kwam de lieve Mina Mina aan,
Die wou en die zou wat vrijen.
Ze keek dien dooien visscherman eens aan,
Zei: - proost - en ze nam den blije.

En die brave stak zich dood van chagerijn,
Want zijn maat mocht Mina trouwen.
De moraal is: drink een neutje op je tijd
En je komt in de gunst van vrouwen.

Joachim Droogleever zonder Fortuyn. 
Uit: De dorstige dichter, samengesteld door Han G. Hoekstra.
Bigot & Van Rossum N.V. Amsterdam 1939