Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  


Rondeel op Suycker-gheback.

Wel en hebdy dit Suyckerghe-back niet gheproeft
Hoe zit ghy dus stil aen dees Tafele,
En isser niet op dat ghy behoeft
Wel en hebdy dit Suycker-gheback niet gheproeft,

Ten baet ghesweghen oft ghesnoeft,
Ick etet soo lief als een Wafele,
Wel en hebdy dit Suycker-gheback niet gheproeft,
Hoe zit ghy dus stil aen dees Tafele.

Jacob Westerbaen (1599-1670)