Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Aan myn' oom en moeije, G. en E. Roos;
op den huize De Roôbrug, by Deventer. (fragment)

Hier vind ik Gerard, op de kamer by zyn boeken,
Om voor myn' leeslust, iets aanmerklyks op te zoeken.
De dienstmaagd meld dat in de zaal ons 't eeten wacht
Hier smul ik doppertjes met peultjes, eêl en zagt;
Nu eet ik in de melk gestoofde boerenboonen.
't Is of hier overvloed en kiesheid samenwoonen.
Wat is de bloemkool malsch! wat is dat kalfsvleesch vet!
't Is my in langen tyd zo blank niet voorgezet.
De gulle gulheid, die ik aan den disch zie blinken,
Verschaft een' dubblen smaak in 't eeten en in 't drinken.
'k Besef een oogenblik, ô Gerard! uw geluk,
Daar gy zo vergenoegd op 't land leeft, vry van 't juk
Der slaafsche winzucht, daar ge uw' lust, uw welbehaagen,
Schept, in Elisabeth uwe achting op te draagen,
Eene achting, die zy door haar wedermin vergroot.
Gelukkigen! gy leeft hier als in Abrams schoot:
ô Ja! uw beider ziel, wars van het stadgewemel,
Geniet hier op het land den voorsmaak van den hemel.
Pluk dus, ô englenpaar! tot in den gryssten tyd,
De heugelyke vrucht van 't heil, u toegewyd!

Paul François Roos  1751 - 1805
Surinaamsche mengelpoëzy
H. Gartman en P.J. Uylenbroek, 1804