Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

Gedicht op het Schiedamse vocht.

Ik ken een man, een heel raar man,
Die allemachtig soezen kan:
Zo soezen ja, dat men zou vreezen:
Hij voorbedacht! een soes wil wezen.

Ik ken een man, een heel gaar man,
Die flauw en uiïg wezen kan,
Maar op z'n flauwst is hij vaak 't aardigst,
Den naam van Paaltjens dan het on-waardigst.

Ik ken een man, een heel groot man,
Die schoone verzen maken kan;
Maar werd hij dichter ook geboren -
Piet gaat door 't preeken vast verloren.

Ik ken een man, een heel knap man,
Die vaak zeer stichtelijk preeken kan;
Vooral in 'voordenmiddagkerken',
Waarvoor hij 't best (maar laat!!!) kan werken.

Ik ken een man, een heel braaf man,
Die (hoe is 't mogelijk!!!) bitt'ren kan!
Helaas! zijn vrouw helpt nooit een handjen -
Maar maakt veel liever Frans een standjen.

                               St. Nicolaas, depôthouder van het
                  echte, zuiver, onvervalschte Paaltjens bitter.Piet Paaltjens.  1835 - 1894
Bron: Ter gelegenheid van ...
Gelegenheidsversjes, praatjes en albumblaadjes.
Bezorgd door Rob Nieuwenhuys.
Uitgeverij BZZTôH
's Gravenhage, 1981