Boek Piet Paaltjens                                   Piet Paaltjens  Dichter-dominee  1835 - 1894                             


Beginpagina

Jeugdjaren in Leeuwarden

Studententijd in Leiden

Predikant in Foudgum

Predikant in Den Helder

Predikant in Schiedam

Over Piet Paaltjens

Culinaire citaten

Gedichten over eten en drinken

Culinaire bloemlezing

Culinaire links

Culinaire reizen, kooklessen

Contact  

        Schorseneer

 
Bijna vergeten hoe zwart het ooit was
 
hoe harig de huid gelooid door de nacht.
 
Vergeten het loof, de vacht en de stronk,
 
terwijl alles toch schreeuwde om schors.
 
 
 
Niet één gewas werd zo ontdaan
 
van eigennaam en bast,
 
alsof men van een oude eik
 
alleen nog kent de zagerij.
 
 
 
Tot vandaag in het ouderlijk huis,
 
het eten is warm, de groente onkuis.
 
De krant die uit de kelen hangt
 
is nu het net dat schillen vangt.
 
 
 
Als palingen der duisternis, als repen
 
winternacht, als losgeslagen aanmeerkabels
 
krult de pels van schorseneer
 
over het krantenpapier.
 
 
 
Een teiltje water wacht en vangt
 
op ongezette tijden het plonzen
 
van een blanke balk en zijn
 
geluidloos glijden.
 
  En de moeder zwijgt en schraapt,
  zij spreekt met schorseneren.
  En een vader die verder slaapt
  voorbij de populieren.
 
  Het huis bereikt het middaguur,

  het klokje tikt, de melk staat klaar.
  In het teiltje rust het wrakhout,
  los maar steeds nog bij elkaar.

  David van Reybrouck  1971
  Uit: Het Liegend Konijn jaargang 1, 2003